MORKY - ANGLICKÝ BROJLEROVÝ HYBRID

Najvýkonnejší typ ťažkých moriek, ktorý sa liahne na SLOVENSKU v BRANKO NITRA.
TOP